ஹாலிவுட் நடிகர்களின் பிறந்தநாள் பட்டியல் | Hollywood Actors Birthday List: ஜனவரி மாதத்தில் பிறந்த நடிகர்கள் | Hollywood Actors Birthday In January நடிகர் பிறந்த நாள் பிறந்த இடம் பிராங்க் லங்கேல்ல 1 ஜனவரி 1938 நியூ ஜெர்சி, அமெரிக்கா ரே மில்லந்த் 3 ஜனவரி 1907 நீயத், இங்கிலாந்து பிராட்லி கூப்பர் 5 ஜனவரி 1975 பென்சில்வேனியா, அமெரிக்கா ராபர்ட் துவல் 5 ஜனவரி 1931 கலிபோர்னியா, அமெரிக்கா எடி ரெட்மயனே