எல்லை சாலை அமைப்பு [BRO] நிறுவனத்தில் வேலை வாய்ப்பு – 788 இடங்கள்: பார்டர் ரோட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் [Border Roads Organisation] – எல்லை சாலை அமைப்பு நிறுவனத்தில் உள்ள பனி இடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்பட்டுள்ளன. விண்ணப்பம் சென்றடைய வேண்டிய கடைசி நாள்: 10.7.2019 பணியிடங்கள் விவரம்: Driver Mechanical Transport [DVRMT] [OG]: 388 இடங்கள் [பொது-159, ஒபிசி-104, எஸ்சி-58, எஸ்டி-29, பொருளாதார பிற்பட்டோர்- 38] தகுதி: 10ம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் கனரக வாகன ஓட்டுநர்