கிருப கிருப பாடல் வரிகள் | தமிழ் கிறிஸ்டியன் பாடல்கள் [Kirubai Kirubai Song Lyrics in Tamil] : கிருப கிருப [இன்னும் நான் அழியல] பிரபல கிறிஸ்துவ பக்தி பாடலை பாடியவர் பாஸ்டர் டார்வின் எபெனிஸிர் அவர்கள். பாடல்: கிருப கிருப [இன்னும் நான் அழியல] பாடியவர் : டார்வின் எபெனிஸிர் வகை: கிறிஸ்துவ பக்தி பாடல் தெய்வம்: இயேசு  கிறிஸ்து மொழி : தமிழ் எழுதியவர்: டார்வின் எபெனிஸிர் கிருப கிருப [இன்னும்