என்னை விட்டுக்கொடுக்காதவர் பாடல் வரிகள் | தமிழ் கிறிஸ்டியன் பாடல்கள் [Ennai Vittu Kodukathavar Song Lyrics in Tamil]: இந்த பிரபல கிறிஸ்துவ பக்தி பாடலை எழுதி பாடியவர் டேவிட்ஸம் ஜோய்சோன் ,இசை அமைத்தவர் கிப்ட்ஸ்ன் துரை அவர்கள். பாடல்: என்னை விட்டுக்கொடுக்காதவர் பாடியவர் : டேவிட்ஸம் ஜோய்சோன் வகை: கிறிஸ்துவ பக்தி பாடல் தெய்வம்: இயேசு  கிறிஸ்து இசை: கிப்ட்ஸ்ன் துரை எழுதியவர்: டேவிட்ஸம் ஜோய்சோன் என்னை விட்டுக்கொடுக்காதவர் பாடல் வரிகள் | Ennai