சோஜுகாடா சூடும் மல்லியே | குண பாலசுப்ரமணியன் | அனன்யா பட் : சோஜுகாடா சூடும் மல்லியே பாடல் : சோஜுகாடா சூடும் மல்லியே இசை : குண பாலசுப்ரமணியன், அனன்யா பட் எழுதியவர்: விவேக் ரவிச்சந்திரன் பாடியவர் : குண பாலசுப்ரமணியன் வகை: பக்தி பாடல்கள் தெய்வம்: மாதேவ | சிவா சோஜுகாடா சூடும் மல்லியே பாடல் வரிகள்.. மாதேவா… மாதேவா… மாதேவா… மா..தேவா… மாதேவா… மாதேவா… மா..தேவா… சோஜுகாடா சூடும் மல்லியே மாதேவா…உன்னை… சிவனின்