ஆடி வெள்ளிக்கிழமை அன்று | எல். ஆர். ஈஸ்வரி [Aadi Velli Kizhamai Andru Song Lyrics in Tamil]: ஆடி வெள்ளிக்கிழமை அன்று – எல் . ஆர். ஈஸ்வரி அவர்கள் பாடிய பிரபல அம்மன் பக்தி பாடல். பாடல்: ஆடி வெள்ளிக்கிழமை அன்று பாடியவர் : எல். ஆர். ஈஸ்வரி வகை: பக்தி பாடல்கள் தெய்வம்: அம்மன் மொழி : தமிழ் எழுதியவர்: N/A ஆடி வெள்ளிக்கிழமை அன்று பாடல் வரிகள்  ஆடி வெள்ளிக்கிழமை